Pravidla pro soutěž „Které z koření na našem e-shopu byste rádi vyzkoušeli?“ pořádanou
prostřednictvím Facebookové stránky Rosmarinus - Bylinky & Koření v období od X. X. 2021
do X. X. 2021 23:59 hodin.
Chcete vyhrát dárkový balíček s 5 druhy výborných kořenicích směsí (základem balíčku jsou
4 druhy koření dle našeho výběru, pátý druh koření si výherce zvolí sám prostřednictvím
komentáře) z našeho e-shopu? Tak neváhejte a čtěte dál!
Zadání soutěže a základní informace:


● Pro účast v soutěži je třeba napsat do komentářů pod facebookový příspěvek, který
se týká vyhlášení soutěže odpověď na otázku: Které z koření na našem e-shopu
byste rádi vyzkoušeli?
○ Soutěžící může do komentáře poslat přímo URL odkaz na daný produkt.
○ Soutěžící může napsat odpověď slovně – název koření.
○ Soutěžící může v komentáři zmínit více druhů koření, v případě výhry však
obdrží v balíčku - po dohodě s organizátorem - jen jednu volitelnou kořenicí
směs ze svého výběru.

● Odpověď na otázku musí být jednoznačná a správná.
● Pro možnost výhry v soutěži je třeba prostřednictvím komentáře odpovědět na
soutěžní otázku, a to v období konání soutěže.
● Platný je vždy jeden komentář na osobu.
● Vítěz se správnou odpovědí je určen náhodným algoritmem prostřednictvím
https://commentpicker.com/.

Výhry a jejich předání:
● Výhrou v soutěži je 5x balíček koření (každý balíček obsahuje 5 druhů koření, z toho
základem balíčku je 4x koření dle výběru organizátora, pátý druh koření si výherce
zvolí sám prostřednictvím soutěžního komentáře).
● Vyhlášení vítěze, kontakt a předání výher proběhne nejpozději do 10 pracovních dnů
po ukončení soutěže.
● Pokud vyhrajete a neodpovíte nám do 72 hodin, výhra náleží jinému účastníkovi.
● Abychom vám výhru mohli předat, budeme potřebovat vaše kontaktní informace.
Nebojte, jsou u nás v bezpečí. Jak s nimi nakládáme, zjistíte zde.

Obecná pravidla:
Soutěž pořádá prostřednictvím svého facebookového profilu společnosti Rosmarinus s.r.o.,
IČ: 10715479, dále uváděn jen jako „Organizátor”.
● Soutěže se může zúčastnit jakákoli osoba žijící na území státu, ve které Organizátor
působí a soutěž pořádá (Česká republika), starší 15 let věku, seznámena s
veškerými stanovenými pravidly vztahující se k soutěži, s podmínkou, že pravidla
dodrží a akceptuje.

● Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže jakéhokoli soutěžícího bez udání
důvodu a nezávisle na stupni průběhu soutěže, u kterého má vážné podezření na
nekalé nebo podvodné jednání (např. manipulaci s výsledky či hlasy, prezentaci
prací či fotografií, které nebudou doložitelně originálem soutěžícího, podvojné profily,
aj.), na jednání v rozporu s pravidly soutěže nebo při jednání v rozporu s pravidly
sociální sítě Facebook. V tomto případě nemá vyloučený žádné právo na výhru,
jakékoli odškodnění či náhradu.
● Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat právní cestou.
● Veškeré výhry do soutěže zajišťuje Organizátor. Převzetím výhry přebírá výherce
plnou odpovědnost za případné škody nebo újmy, které mohou využíváním výhry
vzniknout jemu nebo třetím osobám. Organizátor není odpovědný za jakoukoliv újmu
způsobenou nezodpovědným užíváním ceny.
● Organizátor si vyhrazuje právo nahradit určenou výhru cenou obdobného typu,
pakliže nebude - z jakéhokoli důvodu - mít původní cenu k dispozici. Soutěžící v
tomto ani jiném případě nemá nárok na požadování vyplacení finanční hodnoty
odpovídající ceně výhry.
● Výherce v soutěži dává Organizátorovi povolení zpracovat jím poskytnuté osobní
údaje (nejčastěji jméno, příjmení, přezdívka, adresa, telefonní číslo, e-mailová
adresa) pro potřeby kontaktu soutěžícího a předání výhry. Více o tom, jak nakládáme
s vašimi osobními údaji, zjistíte zde.
● Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že Organizátor může bezplatně užít
jména, přezdívky a obsahu soutěžního příspěvku (nejčastěji text, fotografie…) pro
své marketingové a propagační účely.
● Soutěžící také souhlasí s tím, že jím poskytnutá e-mailová adresa může být
Organizátorem zařazena do databáze kontaktů pro zasílání komerčních sdělení, ze
které se lze kdykoliv odhlásit.
● Zaměstnanci Organizátora soutěže, osoby jim blízké, stejně jako ostatní právnické i
fyzické osoby podílející se na organizaci soutěže, jejich zaměstnanci a blízcí, jsou ze
soutěže vyloučeni. V případě účasti v soutěži nemají na výhru nárok.
● Organizátor neručí za doručení zprávy, kterou bude zasílána informace o výhře ani
za doručení výhry samotné.
● Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž bez náhrady zkrátit,
přerušit nebo zrušit i bez výběru výherců.
● Organizátor si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, a to písemně, na místě
původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění.
● Soutěž není nijak sponzorovaná ani spravovaná sociální sítí Facebook.

Tato pravidla jsou platná a účinná od 13. 5. 2021.